начало / програмиране

Въведение в квантовите изчисления с Open Circ Framework

Тъй като заглавието подсказва какво ще започнем да обсъждаме, тази статия е опит да разберем докъде сме стигнали в Quantum Computing и къде сме начело на терена, за да ускорим научните и технологични изследвания, чрез перспектива с отворен код с Cirq. Първо, ще ви запознаем със света на Quantum Computing. Ще се постараем да обясним основната идея зад същото, преди да разгледаме как Cirq ще играе значителна роля в бъдещето на Quantum